Rozwój małych gospodarstw 2024 - oferta, dlaczego warto, wymagania

Rolnictwo to kolebka funkcjonowania każdego kraju i jeden z najważniejszych elementów gospodarki. To właśnie owoce pracy rolników znajdują się w różnych formach na półkach sklepowych, gdzie możemy je nabyć. Bez rolników nie ma rynku spożywczego, co doprowadziłoby do prawdziwej katastrofy. Właśnie dlatego należy inwestować we wszystkie gospodarstwa rolne, a w szczególności te małe, bardzo często prowadzone przez ludzi z pasją, doświadczeniem i wiedzą, którym zależy na tym, aby ich produkty były możliwie najwyższej jakości. W starciu z dużymi przedsiębiorstwami rolnymi, gdzie skala produkcji jest nieporównywalnie większa, często nie miałyby one szans. Aby nie powstał monopol i na rynku mogły konkurować również małe gospodarstwa, UE wprowadziła program Rozwój Małych Gospodarstw, w ramach którego mogą się one ubiegać o wsparcie finansowe np. na zakup maszyn czy realizację inwestycji budowlanych niezbędnych do działania firmy.
Rozwój małych gospodarstw 2024

Rozwój małych gospodarstw 2024 - dlaczego warto?

Dlaczego dla wielu małych gospodarstw rolnych ubieganie się o dotacje z programu Rozwój małych gospodarstw to bardzo dobre rozwiązanie? Otóż program wsparcia finansowego jest zaprojektowany tak, aby jak najbardziej wspomóc rozwój małych rolników, co pozwoli im nie tylko utrzymać się na rynku, ale także podjąć uczciwą konkurencję ze znacznie większymi firmami, co z kolei pobudzi rynek i może mieć pozytywny wpływ na ceny produktów. Ponadto pieniądze z dotacji pomogą rolnikowi unowocześnić park maszynowy, dzięki czemu usprawni i przyspieszy on swoją pracę, nie ryzykując przy tym pogorszenia jakości swoich produktów. Widać więc wyraźnie, że dotacje z programu Rozwój małych gospodarstw są bardzo pomocne i zdecydowanie warto się nimi zainteresować.

Rozwój małych gospodarstw 2024 - wymagania

Trzeba jednak pamiętać, że każdy program dotacji wiąże się z konkretnymi wymaganiami, które należy spełnić, aby móc ubiegać się o finansowanie. W przypadku akcji Rozwój małych gospodarstw 2024 wspomniane wymagania nie są ani duże, ani skomplikowane. Absolutną podstawą uprawniającą do ubiegania się o dotację w tym programie jest oczywiście prowadzenie działalności rolniczej. Aby móc to potwierdzić, wymagany jest dowód w postaci udokumentowanej sprzedaży np. produktów rolnych za kwotę nie mniejszą niż 5000 złotych. Drugim ważnym do spełnienia warunkiem jest rozmiar gospodarstwa pod względem fizycznym, jak i jego wielkość ekonomiczna. Wylicza się ją na podstawie wartości wolumenu upraw i produkcji zwierzęcej. W tym przypadku kwota nie może przekraczać 25 tysięcy euro.

Rozwój małych gospodarstw 2024 - jak uzyskać dotacje?

No dobrze, wiemy już, czym są dotacje z programu Rozwój małych gospodarstw 2024, w jaki sposób można je wykorzystać oraz jakie wymagania musimy spełnić, aby w ogóle móc się o nie ubiegać. Pozostała więc zatem ostatnia kwestia do rozwiązania, a mianowicie - do jakiej instytucji należy się zgłosić, aby złożyć odpowiedni wniosek oraz dokumenty i rozpocząć procedurę dołączenia do programu? Samodzielne dołączenie do akcji może być trudne, jednak z pomocą PADR cały proces będzie znacznie łatwiejszy. PADR czyli Polska Agencja Doradztwa rolniczego oferuje usługi z zakresu wsparcia przy dołączaniu do unijnych programów kierowanych do sektora rolniczego. To prawdziwi profesjonaliści, którym zależy na niesieniu pomocy rolnikom, którzy jej potrzebują. Jeśli więc pragniesz dołączyć do programu Rozwój małych gospodarstw 2024 i chcesz uzyskać finansowanie, zgłoś się właśnie do PADR.